รายการช้อปปิ้งของนักฆ่า THE KILLERS SHOPPING LIST 2022 บรรยายไทย

เรื่องย่อ : รายการช้อปปิ้งของนักฆ่า THE KILLERS SHOPPING LIST 2022
ด้วยความกล้าหาญของมยองซุกและความฉลาดของแดซอง แดซองมาร์ตก็ได้ขยับขยายกลายเป็นเอ็มเอสมาร์ต แม้ว่าแดซองจะสอบข้าราชการไม่ผ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าและกำลังจะถูกอาฮีทิ้ง แต่ความรักที่เขามีต่อมาร์ตของแม่ก็ไม่มีเปลี่ยนแปลง เขาตัดสินใจที่จะทำงานเป็นแคชเชียร์ที่นั่น แต่กลับเข้าไปพัวพันกับคดีที่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาในฐานะพนักงานของเอ็มเอสมาร์ต

 

 

 

THE KILLERS SHOPPING LIST 2022
With Myungsook's courage and Daesung's intelligence Daesung Mart has expanded to become MS Mart. Even though Daesung repeatedly fails the civil service exam and is about to be dumped by Ahhee. But his love for his mother's Mart hasn't changed. He decided to work as a cashier there. But instead, he becomes involved in a life-changing case as an MS Mart employee.

 

年杀手购物清单 2022
凭借明淑的勇气和大成的智慧,大成超市发展成为 MS Mart。尽管大成多次未能通过公务员考试并即将被阿熙甩掉。但他对母亲超市的爱并没有改变。他决定在那里做收银员。但相反,他以 MS Mart 员工的身份卷入了一个改变生活的案件。