สโนว์แองเจิ้ล 2023 Snow Angel 2023

สโนว์แองเจิ้ล 2023

เรื่องย่อ : ผลพวงจากอุบัติเหตุร้ายแรงในหมู่บ้านที่ปกคลุมไปด้วยหิมะทางตะวันออกสุดของควิเบก อดีตนักสโนว์บอร์ดมือฉมังคนหนึ่งตัดสินใจเก็บข้าวของในกระท่อมและออกจากเมืองไปโดยสวัสดิภาพ แต่มีใครบางคนหรือบางอย่างดูเหมือนจะตั้งใจหยุดเธอ

Snow Angel 2023

Synopsis : In the aftermath of a terrible accident in a snow-covered village in easternmost Quebec.
A former pro snowboarder decides to pack up in his cabin and leave the city.
But someone or something seemed to be deliberately stopping her.