แม่มด ซับไทย The Witch Part 1 The Subversion 2020

แม่มด 1 2020

นักเรียนมัธยมปลายที่ความจำเสื่อมพยายามค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ ทั้งหมดนี้นำเธอไปสู่ปัญหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในที่สุดก็เผยให้เห็นความมืดมิดที่เธอไม่สามารถจินตนาการได้

The Witch- Part 1 The Subversion 2020
A high school student with amnesia tries to uncover what has happened to her. All leading her into deeper troubles ultimately revealing a darkness she could not have imagined.