5 แม่บ้านถล่มมาเฟีย Bad Ass Maid (2023)

5 แม่บ้านถล่มมาเฟีย 2023
เมื่อแม่บ้านมืออาชีพ ต้องกลายเป็นโจรมือสมัครเล่น เพื่อปล้นงานศิลปะมูลค่า 150 ล้าน ของมาเฟียสุดโหด

Bad Ass Maid (2023) 
5 housewives attack the mafia when professional housewives Must become an amateur thief To steal 150 million worth of art from the brutal mafia