เดอะโลนแรงค์เจอร์ The Lone Ranger (1956)

เดอะโลนแรงค์เจอร์ The Lone Ranger (1956)
รีส คิลกอร์ เศรษฐีเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์มีเป้าหมายที่จะกอบโกยดินแดนอินเดียที่อุดมด้วยเงินด้วยการเจาะชาวอินเดียนแดงอย่างช่ำชองต่อผู้ตั้งถิ่นฐาน แต่ผู้ว่าการดินแดนที่น่าสงสัยส่ง The Lone Ranger ไปสอบสวน

 

 

 

 

 

 

 

เดอะโลนแรงค์เจอร์ The Lone Ranger (1956)
Wealthy rancher Reese Kilgore aims to grab silver-rich Indian land by skilfully pitting Indians against settlers but the suspicious territorial governor sends The Lone Ranger to investigate.