Hitch พ่อสื่อเฟี้ยว เดี๋ยวจัดให้ (2005)

พ่อสื่อเฟี้ยว เดี๋ยวจัดให้ (2005)
ชายผู้พูดจาไพเราะตกหลุมรักคอลัมนิสต์ผู้แข็งกระด้างขณะช่วยนักบัญชีขี้อายจีบทายาทสาวสวย

 

 

 

 

Hitch  (2005)
A smooth-talking man falls for a hardened columnist while helping a shy accountant woo a beautiful heiress.