Why Try to Change Me Now ทำไมต้องพยายามเปลี่ยนฉันตอนนี้ (2023) บรรยายไทย

ทำไมต้องพยายามเปลี่ยนฉันตอนนี้ (2023)
ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอุตสาหกรรมที่ยากลำบากของจีน บอกเล่าเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มที่สืบสวนคดีฆาตกรรมคนขับแท็กซี่เพียงเพื่อจะพบว่าเพื่อนสมัยเด็กอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการไขคดี เขาสำรวจทีละชั้น เผยให้เห็นอดีตที่ฝังไว้เมื่อ 12 ปีก่อน

 

지금 나를 바꾸려는 이유(2023)
중국의 어려운 산업 동북부를 배경으로 한 젊은 경찰관이 택시 운전사 살인 사건을 조사하다가 어린 시절 친구가 연루되었을 가능성이 있음을 알게 되는 이야기를 들려줍니다. 사건을 해결하기 위해 그는 12년 전 묻힌 과거를 밝히며 겹겹이 파고든다.

 

 

Why Try to Change Me Now(2023)
Set in China’s hardscrabble, industrial northeast, it tells the story of a young police officer investigating the murder of a taxi driver, only to find a childhood friend may be involved. To solve the case, he explores layer by layer, revealing a past buried 12 years ago.