งานแต่งในฝันร้าย Welcome To Wedding Hell 2022 บรรยายไทย

เรื่องย่อ : งานแต่งในฝันร้าย Welcome To Wedding Hell 2022
เรื่องราวความรักและความเอาใจใส่เห็นอกเห็นใจกันระหว่างการเตรียมงานแต่งงานของคู่รักคู่หนึ่งในวัย 30+ การบอกเล่าเรื่องราวในแบบสมจริงของความสัมพันธ์ทั้งสองคนที่อาศัยอยู่ในโซลและคบกันมากว่า 2 ปีแล้วซึ่งดูเหมือนจะผ่านความเจ็บปวดและอุปสรรคมามากมายจนราวกับจะทำทุกอย่างเพื่อให้จบดั่งเทพนิยายที่จะเป็นการจบแบบมีความสุขตลอดไป การขอแต่งงานควรจบลงที่ความสุขชั่วนิรันดร์ แต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายสำหรับคู่รักคู่นี้ เมื่อต้องรับมือกับปัญหาต่างๆ นานาที่เกิดขึ้นระหว่างเตรียมงานแต่งงาน

Welcome To Wedding Hell 2022
A story of love and sympathy during the wedding preparations of a couple in their 30s, tells the realistic story of the relationship between two who live in Seoul and have been together for over 2 years. He seemed to have gone through so many pains and obstacles that he seemed to have done everything possible to achieve a fairytale ending that would be a happy ending.Proposals should end in eternal happiness. But it turned out to be the beginning of a nightmare for the couple. when dealing with problems Many things happened during the wedding preparations.

웨딩 지옥 2022에 오신 것을 환영합니다
30대 부부의 결혼 준비 과정에서 벌어지는 사랑과 공감의 이야기는 서울에 거주하며 2년 넘게 함께한 두 사람의 관계를 리얼하게 그린 작품이다. 그는 너무 많은 고통과 장애물을 겪은 것 같았고 해피엔딩이 될 동화 같은 결말을 얻기 위해 할 수 있는 모든 일을 한 것 같았습니다. 프로포즈는 영원한 행복으로 끝나야 합니다. 그러나 그것은 부부에게 악몽의 시작으로 밝혀졌습니다. 문제를 다룰 때 결혼 준비를 하는 동안 많은 일들이 일어났습니다.