เลฟ บีไฮด์ ไรส์ ออฟ ดิแอนทริไคท์ 2023 Left Behind Rise of the Antichrist 2023

 

เลฟ บีไฮด์ ไรส์ ออฟ ดิแอนทริไคท์ 2023

แสงสว่างเดียวหลังจากโลกตกอยู่ในความโกลาหลคือผู้นำคนใหม่ที่มีเสน่ห์ซึ่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าสหประชาชาติ
แต่เขานำความหวังมาสู่อนาคตที่ดีกว่าหรือไม่? หรือเป็นวันสิ้นโลก?

Left Behind Rise of the Antichrist 2023

The only light after the world falls into chaos is a charming new leader who rises to the head of the UN,
but does he bring hope for a better future? Or is it the end of the world?