เตตริส Tetris (2023)

เรื่องราวของวิดีโอเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเกมหนึ่งในโลกที่เข้าถึงผู้เล่นทั่วโลกได้อย่างไร นักธุรกิจ Henk Rogers และผู้ประดิษฐ์ Tetris Alexey Pajitnov 
ผนึกกำลังกันในสหภาพโซเวียต ยอมเสี่ยงทั้งหมดเพื่อนำ Tetris มาสู่คนจำนวนมาก

Tetris (2023)

The story of how one of the world’s most popular video games found its way to players around the globe. Businessman Henk Rogers and Tetris inventor Alexey Pajitnov join forces in the USSR, risking it all to bring Tetris to the masses.