เลิฟ ยู เดย์ แอนด์ มันท์ Love You Day and Month 2022  บรรยายไทย

เรื่องย่อ : เลิฟ ยู เดย์ แอนด์ มันท์ Love You Day and Month 2022 
คุณหนูรักสะอาดหมิงเสี่ยวเสี่ยวและประธานจอมเฮี๊ยบฮั่วอวิ๋นถิงเจอกันที่รีสอร์ตเพราะความเข้าใจผิด และเพราะจูบจากอุบัติเหตุทำให้กลายเป็นคู่กัดกัน หมิงเสี่ยวเสี่ยวน่ารักใส่ซื่อแต่มีอาการดาวน์ซินโดรมเล็กน้อย ฮั่วอวิ๋นถิงเงียบขรึมใจดำแต่ถูกตระกูลทรยศทำร้าย เดิมสองคนที่ไม่ควรมาบรรจบกัน แต่พอฮั่วอวิ๋นถิงได้รับบาดเจ็บก็ต้องการจ้างคนดูแลติดตัวจึงถูก ‘บีบ’ ให้อยู่ร่วมกัน ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ทำความรู้จักกันแม้เข้าใจผิดกันหลายอย่าง ตีกันไม่หยุด แต่ช่วงหวานและฮาก็มีต่อเนื่อง ทั้งสองค่อย ๆ เปลี่ยนจากเกลียดขี้หน้า มาเข้าใจกันช่วยเหลือกัน จนเป็นคู่รักรู้ใจ ร่วมทะยานสู่ชีวิตใหม่ที่งดงาม

 

 

Love You Day and Month 2022  
Miss Rak Sao Ming Xiao Xiao and Chairman Jom Huo Yunting met at the resort because of a misunderstanding. And because the kiss from the accident turned into a couple. Ming Xiao Xiao is cute, but has a slight Down syndrome. Huo Yunting was quiet, black-hearted, but was attacked by his family's betrayal. Originally two people who should not converge.But when Huo Yunting was injured and wanted to hire someone to take care of him, he was 'forced' to stay together. A short period of getting to know each other, although many misunderstandings, they fought non-stop, but in the sweet and funny moments. There is a continuation, both of them gradually turning from hatred. Let's understand each other and help each other. until being a loving lover Let's soar into a beautiful new life.


 

2022 年愛你日和月
Rak Sao Ming 曉曉小姐和霍雲廷董事長因誤會在度假村相識。也因為意外的吻變成了情侶。明曉曉很可愛,但有輕微的唐氏綜合症。霍雲霆沉默寡言,黑心,卻被家人的背叛襲擊。本來兩個人本不該交集的。可當霍雲霆受傷了,想僱人照顧自己的時候,卻被“逼”在了一起。短短的相識,雖然誤會不少,但爭吵不休,卻又甜蜜又好笑。有一個延續,兩人逐漸從仇恨中轉身。讓我們互相理解,互相幫助。直到成為一個充滿愛的情人讓我們翱翔到美好的新生活。