เวลาสีฟ้าหม่น OUR BLUES 2022

เรื่องย่อ : เวลาสีฟ้าหม่น OUR BLUES 2022
บอกเล่าเรื่องราวรสชาติชีวิตที่มีทั้ง เปรี้ยว หวาน และขมของชีวิตผ่านตัวละครที่หลากหลาย ซึ่งมีพื้นหลังของเรื่องอยู่ที่เกาะเชจู ประกอบไปด้วย 8 เรื่องราวมารวมไว้ในหนึ่งโปรเจกต์

OUR BLUES 2022
Tell a story about the taste of life that is both sour, sweet and bitter through a variety of characters. which has the background of the story in Jeju Island, consisting of 8 stories combined into one project.

아워 블루스 2022
다양한 캐릭터를 통해 신맛, 단맛, 쓴맛이 공존하는 삶의 맛에 대한 이야기를 들려주세요. 제주도 이야기를 배경으로 한 8개의 이야기를 하나의 프로젝트로 결합한 작품.