ป่วนรัก งานแต่งทิพย์ ONCE WE GET MARRIED 2021

เรื่องย่อ : ป่วนรัก งานแต่งทิพย์ ONCE WE GET MARRIED 2021
กู้ซีซีนักจัดซื้อสินค้าแฟชั่นต้องช่วยลูกค้าซื้อชุดแต่งงานโอตกูตูร์เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงค็อกเทล จึงทำให้เธอได้พบกับอิ่นซือเฉินและมีเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนจำเป็นต้องทำสัญญาแต่งงานกัน เธอทำพันธะสัญญาเป็นภรรยาปลอม ๆ ให้เขาเป็นเวลาสามเดือน ประธานจอมเผด็จการได้พบเจอกับจิ้งจอกน้อยจอมเจ้าเล่ห์ เป็นเกมแห่งความรักที่ถือได้ว่าเป็นมวยถูกคู่ ทั้งคู่ต้องพบเจอกับบททดสอบมากมาย อิ่นซือเฉินได้ช่วยให้กู้ซีซีเข้าใกล้ความฝันที่จะเป็นดีไซเนอร์ และก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง จนกลายเป็นผู้หญิงที่คู่ควรจะเคียงข้างอิ่นซือเฉิน

 

 

 

ONCE WE GET MARRIED 2021
Fashion shopper Gucce must help a customer buy a haute couture wedding dress to attend a cocktail party. As a result, she met Yin Sichen, and there was an incident where the two of them had to enter into a marriage contract. She pledged to be a fake wife for him for three months. The Dictator President meets a cunning little fox.It is a game of love that can be considered as a pair of boxing. Both of them had to face many trials. Yin Sichen helped Gu CC get closer to his dream of becoming a designer. and founded his own clothing brand until becoming a woman worthy of Yin Sichen’s side.

 

 

 

우리가 결혼하면 2021
패션 쇼핑객 Gucce는 고객이 칵테일 파티에 참석하기 위해 오뜨 꾸뛰르 웨딩 드레스를 구매하는 것을 도와야 합니다. 그 결과 그녀는 인쓰첸을 만났고, 두 사람이 결혼 계약을 맺어야 하는 사건이 발생했다. 그녀는 3개월 동안 그를 위해 가짜 아내가 되기로 맹세했다. 독재자 대통령은 교활한 작은 여우를 만난다. 한 쌍의 권투라고 할 수 있는 사랑의 게임이다. 두 사람은 많은 시련을 겪어야 했습니다. Yin Sichen은 Gu CC가 디자이너의 꿈에 한 걸음 더 다가갈 수 있도록 도왔습니다. 그리고 Yin Sichen의 편에 드는 여성이 될 때까지 자신의 의류 브랜드를 설립했습니다.