วุ่นรักนายซุปตาร์ I Am a Superstar 2022 บรรยายไทย

เรื่องย่อ : วุ่นรักนายซุปตาร์ I Am a Superstar 2022
เรื่องราวของ “จางเย่” บุคคลผู้ไร้ตัวตนบนโลกผู้ถูกทดลองโดยมนุษย์ต่างดาว ทำให้เขาต้องเข้าไปอยู่ในเกมๆ หนึ่ง ด้วยความช่วยเหลือของเกมนี้ จึงทำให้เกิดเรื่องราวการเป็นดาราของเขา ด้วยเหตุนี้ทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบความเป็นมนุษย์

 

I Am a Superstar 2022
The story of "Zhang Ye", a selfless person on Earth who was tested by aliens. Make him get into a game with the help of this game. thus causing the story of his stardom Because of this, he had to face the test of humanity.

 

 

我是超级巨星 2022
地球上无私的人“张烨”被外星人考验的故事。让他在这个游戏的帮助下进入游戏。从而引发了他的明星故事,也因此,他不得不面对人性的考验。