อุ่นรักละลายใจ Melting Me Softly (2019)

อุ่นรักละลายใจ Melting Me Softly (2019)
เรื่องนี้เป็นแนวไซไฟโรแมนติกคอมมาดี้ เรื่องราวเกี่ยวกับชายหญิงที่เข้าร่วมการทดลองแช่แข็งมนุษย์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ด้วยแผนการลึกลับทั้งคู่ตื่นขึ้นมาในอีก 20 ปีต่อมา

 

날 녹여주오 (2019)
이것은 SF 로맨틱 코미디입니다. 24시간 인간 동결 실험에 참여한 남녀의 이야기다. 불가사의한 음모로 인해 두 사람은 20년 후 깨어난다.

 

Melting Me Softly (2019)
This Is a sci-fi romantic comedy. The story tells about a man and a woman who participated in a 24-hour human freezing experiment. Due to a mysterious scheme the pair wake up 20 years later.