ใต้หล้า Tailar 2022

เรื่องย่อ : ใต้หล้า Tailar 2022
ชีวิตเด็กหนุ่มเลือดร้อนเกิดพลิกผันอย่างหนัก จากการสูญเสียผู้เป็นที่รักด้วยอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้มีอิทธิพลและสามารถพ้นผิดได้อย่างง่ายดาย ความอยุติธรรมสั่งสมให้คับแค้นใจ จนเขาได้พบกับบุคคลปริศนาที่ได้มอบชีวิตให้ใหม่ เขาจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาสร้างชีวิตใหม่ด้วยมันสมองและสองมือ

 

 

Tailar 2022
The life of a hot-blooded youth takes a huge turn. From the loss of a loved one in an accident caused by an influential person and can easily be acquitted. Injustice accumulates to grieve until he meets a mysterious person who has given him a new life So he decided to stand up and create a new life with his brain and two hands.