Legion of SuperHeroes 2023

Legion of SuperHeroes 2023

คาร่าเสียใจกับการสูญเสียคริปทอน ดิ้นรนเพื่อปรับตัวกับชีวิตใหม่บนโลก
ซูเปอร์แมนให้คำปรึกษาแก่เธอ ในขณะเดียวกันเธอต้องต่อสู้กับกลุ่มลึกลับที่เรียกว่า
Dark Circle ที่ค้นหาอาวุธทรงพลังที่เก็บไว้ในห้องนิรภัยของ Academy

Legion of SuperHeroes 2023

Kara, devastated by the loss of Krypton, struggles to adjust to her new life on Earth.
Superman mentors her. Meanwhile, she must contend with a mysterious group called
the Dark Circle who searches for a powerful weapon held in the Academy’s vault.