บอร์น โบน บอร์น 2018 Born Bone Born Senkotsu 2018

บอร์น โบน บอร์น 2018

เรื่องย่อ : มันเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของภรรยาและแม่ของตระกูลโอกินาและชินจุซได้ชุมนุมกันบนเกาะ ถึงเวลาที่จะให้เกียรติคนตายโดยการฝึกล้างกระดูกพิธีกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการขุดศพและล้างกระดูก มีความจำเป็นที่ต้องกล่าวคำอำลาอย่างเหมาะสมและมาจับกับการสูญเสียความรักของคนที่คุณรัก พร้อมกับพิธีกรรมทราเวล, ความท้าทายและสถานการณ์ของครอบครัว

Born Bone Born Senkotsu 2018

Synopsis : It is the anniversary of the death of the Okinawan family’s wife and mother, \
and the Chinjus gathered on the island. It’s time to honor the dead by practicing
ritual washing of bones, which involves the exhumation and washing of the bones.
It is necessary to properly say goodbye and come to grips with the loss of the love
of a loved one. along with travel rituals, challenges and family situations.