Jack Ryan Shadow Recruit แจ็ค ไรอัน สายลับไร้เงา (2014)

แจ็ค ไรอัน สายลับไร้เงา (2014)
แจ็ค ไรอัน รับบทเป็น C.I.A. นักวิเคราะห์เปิดโปงแผนการของรัสเซียที่จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ พังทลายด้วยการโจมตีของผู้ก่อการร้าย

 

 

 

 

Jack Ryan Shadow Recruit  (2014)
Jack Ryan, as a young covert C.I.A. analyst, uncovers a Russian plot to crash the U.S. economy with a terrorist attack.