Guess If I Am A Hero เดาว่าฉันเป็นฮีโร่ (2023)

  • วันที่ฉายครั้งแรก : 15 August 2023
  • คะแนนเรทติ้ง : 6.7 / 10
  • คุณภาพความคมชัดของวิดีโอ : HD
  • เสียงพากษ์ : ซาวน์แทรค
  • ซับไตเติ้ล : ไม่มีซับไตเติ้ล
  • หมวดหมู่หนังที่เกี่ยวข้อง : ดูซีรีย์ออนไลน์ หนังจีน หนังใหม่2023

Guess If I Am A Hero เดาว่าฉันเป็นฮีโร่ (2023)
ตี๋เค่อและลั่วม่านสามีภรรยาที่แต่งงานกันมาสิบปีแล้ว เช่นเดียวกับครอบครัวส่วนใหญ่ ภรรยาจะตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวและรักษาคำพูด ในขณะที่สามีจะปฏิบัติตามคำพูดของภรรยาและไม่กล้าที่จะคัดค้าน ตี๋เค่อไม่สามารถหนี “คำสาปสิบปี” ของการแต่งงานได้และวางแผนที่จะหย่าร้าง เขาใช้ “ห้องหลบหนี” เล่นตลกเพื่อรวบรวมผู้คนเพื่อสร้างการแสดงที่ดีในเวลาคู่ขนาน ใช้เวลาและพื้นที่อื่นเพื่อสร้างฉากที่สมบูรณ์แบบ สัมผัสกับเรื่องราวที่ขบขันและน่าตื่นเต้น เอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจของหลู่เส้า ได้พบตัวเขาเองเมื่อสิบปีก่อนและสามารถฟื้นฟูหัวใจของลั่วม่านได้

 

 

猜猜我是英雄 (2023)
迪克和罗结婚多年,是他们家庭的大多数。 妻子会为这句话做出果断的决定。 如果有人求情,丈夫就听从妻子的话,不敢帮助迪克。 唉,避免他用一个恶作剧的“轨道室”来收集这些,并向那些想请其他人跟随场景的情侣展示。 然后带来一个有趣又刺激的故事,与马鲁少的商业对手竞争。 把他占为己有,几十年前她才重新获得了罗曼的心。

 

 

 

Cāi cāi wǒ shì yīngxióng (2023)
díkè hé luō jiéhūn duōnián, shì tāmen jiātíng de dà duōshù. Qīzi huì wèi zhè jù huà zuò chū guǒduàn de juédìng. Rúguǒ yǒurén qiúqíng, zhàngfū jiù tīngcóng qīzi dehuà, bù gǎn bāngzhù díkè. Āi, bìmiǎn tā yòng yīgè èzuòjù de “guǐdào shì” lái shōují zhèxiē, bìng xiàng nàxiē xiǎng qǐng qítā rén gēnsuí chǎngjǐng de qínglǚ zhǎnshì. Ránhòu dài lái yīgè yǒuqù yòu cìjī de gùshì, yǔ mǎ lǔ shǎo de shāngyè duìshǒu jìngzhēng. Bǎ tā zhàn wéi jǐ yǒu, jǐ shí nián qián tā cái chóngxīn huòdéle luómàn de xīn.

 

 

 

Guess If I Am A Hero  (2023)
Di Ke and Luo, who have been married for many years, comprise the majority of their families. The wife will make a decisive decision for this sentence. If anyone asked for a favor, the husband would obey his wife’s words and would not dare to help Di Ke. Alas avoid He used a prank “track room” to collect these to show couples who wanted to ask others to follow the scene. Then bring a funny and exciting story to compete with Ma Lu Shao’s business rivals. Take him for yourself, decades before she was able to regain Luo Man’s heart.