No Way Out ผ่าทางตัน (1987)

No Way Out ผ่าทางตัน (1987)
การปกปิดและการล่าแม่มดเกิดขึ้นหลังจากนักการเมืองคนหนึ่งฆ่านายหญิงของเขาโดยไม่ตั้งใจ

 

 

 

 

 

No Way Out ผ่าทางตัน (1987)
A coverup and witchhunt occur after a politician accidentally kills his mistress.