Ghost Walk ย้อนรอยความตาย (2019)

ย้อนรอยความตาย (2019)
ฮเยจองทำงานในโรงงานแถบชานเมือง สิ่งที่เธอต้องการคืออยู่คนเดียวอย่างสงบสุข อย่างไรก็ตาม คืนหนึ่งเธอพบว่าเธอกลายเป็นผี ในฐานะผี เธอย้อนเวลากลับไปวันแล้ววันเล่า และพยายามหลีกเลี่ยงอันตราย

 

 

 

어머니날 취소(2023)
가족이 한 번밖에 만난 적이 없는 신혼부부는 어버이날을 기념하기 위해 함께 모일 필요가 있습니다.

 

 

 

 

Ghost Walk (2019)
Hye-jung works in a factory on the outskirts of the city. All she wants is to live alone in peace. One night, however, she finds she has become a ghost. As a ghost, she goes back in time, day by day, and tries to keep out of harm’s way.