อ่านเกมฆ่า ล่าทรชน Criminal Minds Korea  2017

เรื่องย่อ : อ่านเกมฆ่า ล่าทรชน Criminal Minds Korea  2017
ขณะที่วิเคราะห์พฤติกรรมของคนร้ายในคดีลักพาตัว กีฮยองก็ตระหนักรู้ว่าคนร้ายต้องมีผู้สมรู้ร่วมคิด ขณะเดียวกันฮยอนจุนและซอนอูก็ร่วมมือกันแกะรอยหาคนร้าย พวกเขาจะช่วยเหยื่อได้ทันเวลาหรือไม่

 

 

Criminal Minds Korea  2017
while analyzing the behavior of the villain in the kidnapping case Kihyung realizes that the villain must have an accomplice. Meanwhile, Hyun Joon and Sun Woo work together to track down the culprit. They will help the victim in time.

 

 

 

크리미널 마인드 코리아 2017
납치 사건에서 악당의 행동을 분석하던 중 기형은 악당에게 공범이 있음을 깨닫는다. 한편 현준과 선우는 함께 범인을 쫓는다. 그들은 제 시간에 희생자를 도울 것입니다.