Zenon Girl of the 21st Century ซีน่อนเกิร์ล (1999)

ดูหนัง Zenon Girl of the 21st Century ซีน่อนเกิร์ล (1999)

เรื่องย่อ : ความอยากรู้อยากเห็นของเซน่อนทำให้เธอมีเรื่อง และถูกส่งมาทำโทษบนโลก แต่เธอดันไปรู้แผนชั่วร้ายที่มีเป้าหมายคือการทำลายสถานีอวกาศที่เป็นบ้านของเธอ  นักแสดง : Kirsten Storms Raven-Symoné Stuart Pankin  Holly Fulger