เล่ห์รักวังต้องห้าม: เจ้าหญิงผจญภัย Yanxi Palace: Princess Adventures 2020

เรื่องย่อ : เล่ห์รักวังต้องห้าม: เจ้าหญิงผจญภัย Yanxi Palace: Princess Adventures 2020
องค์หญิงผู้เด็ดเดี่ยวแห่งราชวงศ์ชิงต้องรับมือกับไส้ศึกและผู้ที่จ้องล้างแค้นต่อราชวงศ์ของเธอ ขณะที่ต้องเผชิญกับเรื่องราวความรักที่เต็มไปด้วยเล่ห์กลสุดสลับซับซ้อน

Yanxi Palace: Princess Adventures 2020
The resolute princess of the Qing dynasty must deal with spies and vengeance on her dynasty. while facing a love story full of intricacies and intricacies

延禧攻略:公主历险记2020
果断的清朝公主必须对付她的王朝的间谍和复仇。在面对错综复杂的爱情故事的同时