Working Girl เวิร์คกิ้ง เกิร์ล หัวใจเธอไม่แพ้ (1988)

Working Girl เวิร์คกิ้ง เกิร์ล หัวใจเธอไม่แพ้ (1988)
เมื่อเจ้านายของเธอขโมยความคิดของเลขาไป เธอจึงฉวยโอกาสขโมยความคิดนั้นคืนโดยแสร้งทำเป็นว่าเธอมีงานของเจ้านาย

 

 

 

 

 

Working Girl เวิร์คกิ้ง เกิร์ล หัวใจเธอไม่แพ้ (1988)
When a secretary’s idea is stolen by her boss, she seizes an opportunity to steal it back by pretending she has her boss’ job.