วินนี่ เดอะ พูห์ เลือดและน้ำผึ้ง 2023 Winnie the Pooh Blood and Honey 2023

วินนี่ เดอะ พูห์ เลือดและน้ำผึ้ง 2023
หลังจากที่คริสโตเฟอร์ โรบินทิ้งพวกเขาไปเรียนต่อที่วิทยาลัย พูห์และพิกเลตก็ออกอาละวาดนองเลือดในขณะที่พวกเขาค้นหาแหล่งอาหารใหม่

Winnie the Pooh Blood and Honey 2023

After Christopher Robin abandons them for college, Pooh and Piglet embark on a bloody rampage as they search for a new source of food.