Wasabi วาซาบิ ตำรวจดุระห่ำโตเกียว (2001)

Wasabi วาซาบิ ตำรวจดุระห่ำโตเกียว (2001)
ในญี่ปุ่นเพื่องานศพของความรักที่สูญเสียไปนานของเขา นักสืบชาวฝรั่งเศสผู้แข็งแกร่งได้รู้ว่าเขามีลูกสาววัยรุ่นด้วย และชีวิตของเธอตกอยู่ในอันตรายจากยากูซ่า

 

 

 

Wasabi วาซาบิ ตำรวจดุระห่ำโตเกียว (2001)
In Japan for the funeral of his long-lost love, a tough French detective learns that he also has a teenage daughter and that her life is in danger from the Yakuza.