ฝัน กล้า บ้า ดัง Wannabe 2022

เรื่องย่อ : ฝัน กล้า บ้า ดัง Wannabe 2022
เรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่ต่างคนต่างที่มา มีปมเรื่องราวในชีวิตของตัวเอง พวกเขาต้องการที่จะสร้างตัวตน ให้เป็นที่ยอมรับ อยากมีชื่อเสียงโด่งดัง แล้วก็อยากเอาชนะใจคนที่ตัวเองรัก

Wannabe 2022
The story of a group of teenagers from different origins. have a story in their own life They want to create an identity. to be accepted want to be famous and wanting to win the hearts of the people you love