หวานมันส์ ฉันคือเธอ ภาค2 U & ME 2 (1988)

หวานมันส์ ฉันคือเธอ ภาค2 U & ME 2 (1988)
หลังจากต้นกับเดือนกลับเข้าร่างแล้วก็เริ่มออกเดทกัน พ่อของต้นย้ายออกไปเพราะติดงาน ต้นจึงไปอยู่หอกับเพื่อน เนื่องจากครั้งหนึ่งเขาเคยถูกผู้หญิงครอบงำ ทำให้ผู้คนเข้าใจผิดว่าเขาเป็นเกย์ เพื่อนของเขาจึงออกเดินทางเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่ แต่ส่วนใหญ่แล้ววิธีการและเทคนิคในการพิสูจน์กลับสร้างความเข้าใจผิดเสียมากกว่า โดยเฉพาะกับเดือน

 

 

 

 

หวานมันส์ ฉันคือเธอ ภาค2 U & ME 2 (1988)
After Ton and Deuan went back to their own bodies, they started dating. Ton’s father moved away because of his work so Ton went to live in a dormitory with his friends. Since he was once possessed by a girl, it caused people to misunderstand that he’s gay. So his friends set out on a mission to prove he isn’t, but most of the time the method and technique of proving creates more misunderstandings, especially to Deuan.