เทรเซอร์ Tracer Season 2 2022 บรรยายไทย

เรื่องย่อ :เทรเซอร์  Tracer Season 2 2022 
ภาคต่อเนื่องจาก Tracer Season 1 ซีรี่ย์จะติดตามการทำงานขอทีมไล่ล่าประจำสำนักงานสรรพากรของเกาหลีใต้เพื่อตามหาบรรดาพวกหลีกเลี่ยงภาษีหรือชำระภาษีไม่ตามจริง

 

 

Tracer Season 2 2022 
The sequel to Tracer Season 1 series follows the work of a team of South Korean Revenue Agency chases in pursuit of tax evaders or untruthful tax payments.
트레이서 시즌 2 2022
Tracer Season 1 시리즈의 속편은 탈세 또는 허위 납세자를 추적하는 한국 국세청 추격전 팀의 작업을 따릅니다.