ปรมาจารย์ลัทธิมาร ภาค ลมหายใจขุนพลผี The Untamed: The Living Dead บรรยายไทย

เรื่องย่อ : ปรมาจารย์ลัทธิมาร ภาค ลมหายใจขุนพลผี The Untamed: The Living Dead 2019
ภาคแยกของซีรีย์ปรมาจารย์ลัทธิมาร เมืองฝูเฟิงที่ตั้งอยู่ใกล้กับหุบเขาฉีซาน เคยถูกขนานนามว่าเป็น ปู๋เย่เทียนขนาดย่อม นานมาแล้วเมืองแห่งนี้สว่างไสวด้วยแสงแห่งโคมไฟ ค่ำคืนสว่างกระจ่างดุจกลางวัน แต่ตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยเงาดำมืด มีเรื่องเล่าลือกันว่า หากแสงโคมไฟลุกโชน ชีวิตจะดับสิ้น หลังจากเวินหนิงเดินทางมาถึงเมืองฝูเฟิงทันทีที่เข้าเมืองก็พบเหตุการณ์ผิดปกติมากมาย เมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยผู้เฒ่า คนเจ็บและพิการ เมืองอยุ่ในสภาพทรุดโทรม เมื่อค่ำคืนมาถึง เวินหนิงตั้งใจจุดโคมไฟ นำมาซึ่งภูตผี ขณะที่เขากำลังจะจับกุมเหล่าภูติผี ทันใดนั้นก็มีแสงสีฟ้าจากกระบี่พุ่งโจมตีเข้ามา ภูตผีจึงสบโอกาสหลบหนี เวินหนิงมองขึ้นไปด้านบน ก็ปรากฏเงาของคนคุ้นเคย นั่นคือ หลานซือจุย ลูกศิษย์ของตระกูลหลาน ต่อมาเวินหนิงและซือจุยร่วมมือ ฟ่าฝันอุปสรรค แก้ปมปริศนา จับกุมมือสังหาร ช่วยชีวิตชาวบ้านนับร้อย และพาเมืองกลับสู่ความสงบสุข

The Untamed: The Living Dead 2019
A separate part of the Grandmaster of Demonic Cultivation series. Fufeng City, located near the Qishan Valley. used to be dubbed as Small Bu Ye Tian A long time ago, this city was lit by the light of lanterns. The night is as bright as the day but now it is shrouded in darkness. There is a story that If the light of the lamp burns life will end After Wen Ning arrived in Fufeng City, as soon as he entered the city, there were many unusual events. The whole city was full of elders. sick and handicapped The city is in disrepair.when the night comes Wen Ning accidentally lit the lantern. bring a ghost As he was about to capture the ghosts Suddenly, a azure light flashed from the sword and attacked. The ghost therefore found an opportunity to escape. Wen Ning looked up. A shadow of a familiar figure appeared, which was Lan SiZhui, a disciple of the Lan Clan. Later, Wen Ning and Si Zhui cooperate. Dreaming of obstacles, solving puzzles, arresting assassin Save the lives of hundreds of villagers and bring the city back to peace.

野性:活死人 2019
魔道祖师系列的独立部分。扶风市,位于岐山沟附近。曾经被称为小不夜天 很久以前,这座城市被灯火照亮。黑夜和白昼一样明亮,但现在它被黑暗笼罩。有一个故事,如果灯火燃烧,生命就会结束。温宁到达扶风城后,一进城,就发生了很多不寻常的事情。满城都是长老。病残 城市年久失修,夜幕降临时,温宁不小心点亮了灯笼。带鬼 就在他正要捉鬼的时候,突然,一道青光从剑上闪过,袭来。鬼因此找到了逃跑的机会。温宁抬头。一道熟悉的身影出现,正是蓝氏弟子蓝思追。后来,温宁和思追合作。梦见障碍物,解谜,逮捕刺客 拯救数百名村民的生命,让城市恢复和平。