ไอ้หนุ่มมนุษย์เหล็ก 1976 The Shaolin Avengers (Fang Shi Yu yu Hu Hui Qian) 1976

ไอ้หนุ่มมนุษย์เหล็ก 1976

เรื่องย่อนักพรตคิ้วขาวและพรรคพวกยอดกังฟูได้สังหารจอมยุทธฟาง ภรรยาของเค้ารู้วิธีกำจ้ดยอดกงฟูทั้งหมดเธอจึงสอนกังฟูให้กับลูกชายเพื่อจะได้แก้แค้น โดยการฝึกร่างกายให้แข็งแรงดุจเหล็กไหล และฝึกกังฟูเพิ่มที่วัดเส้าหลิน พวกยอดกังฟูวางแผนฆ่ามารดาของเขา เพื่อบีบให้เขารับคำท้าประลอง การประลองยุทธสุดมันส์จึงเริ่มขึ้นโดยมีชีวิตเป็นเดิมพัน

The Shaolin Avengers (Fang Shi Yu yu Hu Hui Qian) 1976

Synopsis White-browed ascetic and his kung fu elite group killed Martial Fang.
His wife knows how to get rid of all Kung Fu peaks, so she teaches Kung Fu to her son
in order to get revenge. by training the body to be as strong as remade and practice kung fu
more at Shaolin Temple Kung Fu masters plan to kill his mother. to force him to accept
the challenge An exciting battle begins with life at stake.