The Haunted Cop Shop (Mang gwai chai goon) ปราบผีมีเขี้ยวต้องเสียวหน่อย (1987)

The Haunted Cop Shop (Mang gwai chai goon) ปราบผีมีเขี้ยวต้องเสียวหน่อย (1987)
สถานีตำรวจฮ่องกงเคยเป็นสโมสรของชาวญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่พวกเขายึดครองเมืองในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดสงคราม ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากได้ทำพิธีฮากาคีรีในคลับเฮาส์ ในปัจจุบัน หลังจากที่หัวขโมยส่อเสียดหมิง (บิลลี หลิว) ถูกจับและถูกจองจำที่สถานี เขาก็ถูกล่อลวงเข้าสู่โลกแห่งอาถรรพณ์โดยวิญญาณของผู้ที่ยังคงอาศัยอยู่ในอาคาร เขาถูกหลอกให้ปลดปล่อยนายพลอิซเซย์ผู้ดุร้าย (ริโค ชู) ซึ่งคืนชีพเป็นแวมไพร์และสร้างความหายนะในเมือง เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ Kam Mark-K (Jacky Cheung) และ Man-Chill (Ricky Hui) พยายามหยุดยั้งการก่อการร้าย

 

 

闹鬼的警察店 (Mang gwai chai goon) (1987)
香港警署曾是二战期间日本占领香港时的会所。 然而,战争结束后,许多日本人在俱乐部会所里犯下了战舞。 如今,小偷鬼鬼祟祟的明(刘比利饰)被抓获并被监禁在车站后,他被仍然居住在车站内的灵魂引诱进入了一个超自然世界。 他被诱骗释放了凶猛的一诚将军(朱立科饰),后者复活为吸血鬼并在城市中造成了严重破坏。 结果,警员金马克(张学友饰)和文奇(许冠英饰)试图制止恐怖活动。

 

 

 

Nàoguǐ de jǐngchá diàn (Mang gwai chai goon) (1987)
xiānggǎng jǐng shǔ céng shì èrzhàn qí jiàn rìběn zhànlǐng xiānggǎng shí de huìsuǒ. Rán’ér, zhànzhēng jiéshù hòu, xǔduō rìběn rén zài jùlèbù huìsuǒ lǐ fàn xiàle zhàn wǔ. Rújīn, xiǎotōu guǐ guǐsuì suì de míng (liúbǐlì shì) bèi zhuāhuò bìng bèi jiānjìn zài chēzhàn hòu, tā bèi réngrán jūzhù zài chē zhànnèi de línghún yǐnyòu jìnrùle yīgè chāozìrán shìjiè. Tā bèi yòupiàn shìfàngle xiōngměng de yī chéng jiāngjūn (zhū lìkē shì), hòu zhě fùhuó wèi xīxuèguǐ bìng zài chéngshì zhōng zàochéngle yánzhòng pòhuài. Jiéguǒ, jǐng yuán jīn mǎkè (zhāngxuéyǒu shì) héwén qí (xǔguānyīng shì) shìtú zhìzhǐ kǒngbù huódòng.

 

 

 

 

The Haunted Cop Shop (Mang gwai chai goon)  (1987)
A Hong Kong police station used to be a clubhouse of the Japanese at the time of their occupation of the city during World War II. However, at the end of the war, many of the Japanese committed haka kiri in the clubhouse. In the present time, after thief Sneaky Ming (Billy Lau) was captured and incarcerated at the station, he was lured into a world of the paranormal by the spirits of those still inhabiting the building. He was tricked into unleashing the fierce General Issei (Rico Chu), who resurrects into a vampire and wreaks havoc in the city. As a result, police officers Kam Mark-K (Jacky Cheung) and Man-Chill (Ricky Hui) attempt to put a stop to the terror.