ลิขิตฟ้า จอมบัลลังก์ 2013 The Face Reader 2013

ลิขิตฟ้า จอมบัลลังก์ 2013
เรื่องย่อ:เกี่ยวกับ Nae-kyung ที่สามารถประเมินบุคลิกภาพ สภาพจิตใจ และนิสัยของบุคคลได้จากการดูใบหน้าของเขา เนื่องจากความสามารถของเขา เขาจึงเข้าไปพัวพันกับการแย่งชิงอำนาจระหว่างเจ้าชายซูยังและคิมจองซอ

The Face Reader 2013

About Nae-kyung who is able to assess the personality, mental state and habits of a person by looking at his face. Because of his abilities, he gets involved in a power struggle between Prince Sooyang and Kim Jong-Seo.