เทพบุตร ล่านรก The Childe (2023)

เทพบุตร ล่านรก

ความฮาพบกับอันตรายเมื่อคนขับรถขี้รักและช่างเครื่องเถื่อนรับเจ้าพ่ออาชญากรวัยเกษียณอย่างไม่ได้ตั้งใจ จุดชนวนการผจญภัยที่พลิกผันชีวิต

The Childe

“The Childe” will focus on a man born to a Korean father and a Filipino mother who aspires to be a boxer. He travels to the Philippines in the hopes of tracking down his father, and in the process, he gets mixed up with some bad people.

사랑에 빠진 운전사와 해적판 기계공이 실수로 은퇴한 범죄 조직의 두목을 태워 인생을 바꿀 거친 모험에 불을 붙이자 환희와 위험이 닥칩니다.