The Bricklayer เดอะบริคเลเยอร์ (2023)

เดอะบริคเลเยอร์ 2023

อดีตเจ้าหน้าที่ CIA กลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อผู้กรรโชกทรัพย์มุ่งเป้าไปที่หน่วยงานดังกล่าว

The Bricklayer 2023

An ex-CIA agent is reactivated when an extortionist targets the agency.