ทาสปีศาจ THE BLUE WHISPER PART 2 2022 บรรยายไทย

เรื่องย่อ: ทาสปีศาจ THE BLUE WHISPER PART 2 2022 
จี้อวิ๋นเหอ (รับบทโดย ตี๋ลี่เร่อปา) เติบโตขึ้นมาภายใต้การเลี้ยงดูของ หลินคังหลาน (รับบทโดย ไห่อี้เทียน) เจ้าหุบเขาบัญชาปีศาจ และเก่งกาจสามารถจนได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้พิทักษ์กฎซ้าย ของหุบเขาบัญชาปีศาจ ทำหน้าที่ฝึกฝนอบรมปีศาจ แต่อวิ๋นเหอรับรู้มาโดยตลอดว่า ตัวเองเป็นเพียงทาสรับใช้เจ้าหุบเขาเท่านั้น และใฝ่ฝันตลอดมาว่าสักวันจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ อยู่มาวันหนึ่ง จี้อวิ๋นเหอได้รับมอบหมายงานจากลูกค้าคนพิเศษ นั่นคือ องค์หญิงชุนเต๋อ (รับบทโดย กัวเสี่ยวถิง) แห่งจวนเซียนสือ ผู้มีนิสัยร้ายกาจ เอาแต่ใจ ให้จับตัว ปีศาจเงือกหนุ่ม ฉางอี้ (รับบทโดย เหรินเจียหลุน) ซึ่งเคยช่วยชีวิตนางเอาไว้ตอนตกลงไปในทะเลลึก และภายในเวลาสามเดือน ต้องนำตัวฉางอี้มามอบให้นาง พร้อมกับข้อเสนอ ความปรารถนาอีก 3 ประการ หนึ่ง ต้องให้ปีศาจเงือกพูดภาษามนุษย์ได้

 

 

 

THE BLUE WHISPER PART 2 2022
Ji Yunhe (played by Dili Reba) grew up under the upbringing of Lin Canglan (played by Hai Yi Tian), Lord of the Devil's Command Valley. and versatility can be appointed as defender of the left rule of the Devil's Command Valley Serve as demon training. But Yun He had always known that I myself was only a slave to the Lord of the Valley. and always dreamed that one day he would be able to live independentlyone day Ji Yunhe was assigned a task from a special customer, Princess Chunde (played by Guo Xiaoting) of the Xian Shi Mansion. Who has a bad habit, wayward, to capture the young mermaid Chang Yi (played by Ren Jia Lun), who had saved her life when she fell into the deep sea. and within three months had to bring Chang Yi to Mrs. along with the offer The other three wishes were for the mermaid to speak human language.

 

 

 

 

 

蓝耳语第 2 部分 2022
纪云河(迪丽热巴饰)在魔统谷主林沧澜(海逸天饰)的养育下长大。并且多才多艺可以被任命为恶魔统帅谷左统治者的守护者,担任恶魔训练。但云鹤一直都知道,我自己只是谷主的奴隶。一直梦想着有一天自己能够独立生活,有朝一日纪云河被仙世府一位特殊的顾客——淳德公主(郭晓婷饰)指派了一项任务。谁有一个坏习惯,任性,去捕捉掉入深海时救了她一命的年轻美人鱼常毅(任嘉伦饰)。并且在三个月内必须将常仪连同提议一起带到夫人那里。另外三个愿望是让美人鱼会说人类语言。