The Big Boss ไอ้หนุ่มซินตึ้ง (1971)

The Big Boss ไอ้หนุ่มซินตึ้ง (1971)
ชายหนุ่มที่สาบานว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงทำงานร่วมกับลูกพี่ลูกน้องของเขาในโรงงานน้ำแข็งที่พวกเขาเริ่มหายตัวไปอย่างลึกลับ

 

大老板(1971)
一个年轻人宣誓就职于非暴力宣誓,他的堂兄在一个冰上工厂里神秘地开始消失。

 

 

Dà lǎobǎn (1971)
yīgè niánqīng rén xuānshì jiùzhí yú fēi bàolì xuānshì, tā de táng xiōng zài yīgè bīng shàng gōngchǎng lǐ shénmì dì kāishǐ xiāoshī.

 

 

The Big Boss (1971)
A young man sworn to an oath of non-violence works with his cousins in an ice factory where they mysteriously begin to disappear.