Straw Dogs ไอ้ก้านสั้น (1971)

Straw Dogs ไอ้ก้านสั้น (1971)
หนุ่มอเมริกันและภรรยาชาวอังกฤษมาถึงชนบทของอังกฤษและเผชิญกับการล่วงละเมิดในท้องถิ่นที่เลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆ

 

 

 

 

Straw Dogs ไอ้ก้านสั้น (1971)
A young American and his English wife come to rural England and face increasingly vicious local harassment.