Saved โอ้พระเจ้า สาวจิ้นตุ๊บป่อง (2004)

Saved โอ้พระเจ้า สาวจิ้นตุ๊บป่อง (2004)
เมื่อเด็กผู้หญิงที่เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายที่เป็นคริสเตียนตั้งท้อง เพื่อนเก่าของเธอทุกคนก็หันหลังให้เธอ และเธอก็ถูกเนรเทศและถูกปีศาจ

 

 

 

 

Saved โอ้พระเจ้า สาวจิ้นตุ๊บป่อง (2004)
When a girl attending a Christian high school becomes pregnant, all of her former friends turn on her and she is ostracized and demonized.