สันติ-วีณา (Santi-Vina) (1954)

สันติ-วีณา (Santi-Vina) (1954)
สันติ เด็กชายตาบอด และ วีนา เด็กหญิงผู้เข้มแข็งและพูดตรงไปตรงมา เป็นคู่รักในวัยเด็กที่ความรักที่มีต่อกันเบ่งบานตลอดช่วงวัยที่เติบโต ไกรซึ่งแย่งชิงหัวใจของวีนามุ่งมั่นที่จะแยกจากกัน รักสามเส้าแห่งกรรมในที่สุดก็นำไปสู่จุดจบที่น่าเศร้าแต่กลับน่าอัศจรรย์

 

 

 

สันติ-วีณา (Santi-Vina) (1954)
Santi, a blind boy, and Vina, a strong and outspoken girl, are childhood sweethearts whose love for each other blossoms through their growing years. Krai, who vies for Vina’s heart, is determined to keep them apart. The karmic love triangle eventually leads to a tragic yet miraculous end.