Roman Holiday โรมรำลึก (1953)

โรมรำลึก (1953)
เจ้าหญิงผู้เบื่อหน่ายและหลบซ่อนหนีจากผู้พิทักษ์ของเธอและตกหลุมรักกับนักข่าวชาวอเมริกันในกรุงโรม

 

 

 

 

 

Roman Holiday  (1953)
A bored and sheltered princess escapes her guardians and falls in love with an American newsman in Rome.