ขันทีที่รัก OH MY LORD 2022

เรื่องย่อ : ขันทีที่รัก OH MY LORD 2022 
เรื่องราวความรักและการเติบโตของเฉินโหยวโหยวจอมทะเล้นที่มีพลังชีวิตแข็งแกร่งแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ถูกบังคับให้แต่งงานกับไป๋หลีขันทีผู้เข้มงวด คนหนึ่งเก่งเรื่องการแสดงเพื่อความอยู่รอด อีกคนคือใต้เท้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ปลอมตัวเป็นขันทีมาเป็นเวลานาน แม้ทั้งสองจะหลอกลวงกัน แต่ก็ตกหลุมรักกันในที่สุด

 

 

OH MY LORD 2022
A story of love and growth of cheeky Chen Youyou who has a strong life force even in difficult situations. Forced to marry the stern eunuch Bai Li. One is good at acting for survival. The other was Under the Great Feet who had been disguised as a eunuch for a long time. Even though the two deceive each other but eventually fell in love

 

 

哦,我的主 2022
一个即使在困难的情况下也有强大生命力的厚脸皮陈悠悠的爱情和成长故事。被迫嫁给严厉的太监白丽。一是善于为生存而行动。另一个是长期伪装成太监的大脚下。两人虽然互相欺骗但最终坠入爱河