นอเทรอดาม ออน ฟาย Notre Dame on Fire ภารกิจกล้า ฝ่าไฟนอเทรอดาม (2022)

Notre Dame on Fire ภารกิจกล้า ฝ่าไฟนอเทรอดาม (2022)

หนังเรื่องนี้สร้างจากเหตุการณ์จริง เหตุการณ์ไฟไหม้ที่โบสถ์โนตร์-ดามแห่งชาตินั้นเกิดขึ้นในวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 2019 ที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ไฟไหม้เกิดขึ้นบนหลังคาโบสถ์และก่อให้เกิดควันและไฟที่สูงขึ้นมาเลยเนื่องจากการก่อสร้างที่เกิดขึ้นภายในโบสถ์ แม้จะมีความพยายามในการดับเพลิง แต่เนื่องจากโครงสร้างที่ฉาบซ้ำกันของโบสถ์และวัสดุปูนโบราณเพิ่มความยากลำบากในการดับเพลิง นับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนและเสียหายอย่างมากทั้งในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโลก แต่โดยบางด้านนักประวัติศาสตร์และนักสถาปัตยกรรมได้ชื่นชมว่าการสร้างใหม่หลังจากไฟไหม้จะเป็นโอกาสในการฟื้นฟูโบสถ์ที่มีความสำคัญนี้ให้กลับมาอย่างสมบูรณ์แบบและทรงเสน่ห์อย่างเดิม

A film relating from the inside the Notre-Dame de Paris fire of April 2019.

Events arising from real events will take place at the National Noart-Dame Theater. It will take place on April 15th, 2019. Please remember to not forget about the events that occur on the Aztec calendar and fire and smoke and remember to follow the steps that take place within the meeting. go here Museum’s and antique stucco materials added every time to the destruction. Ever been to an event that created such a shocking and unforgettable possibility that would destroy the world? but by some aspect This is an opportunity to restore this important environment to its former glory and charm.