New Gods Yang Jian  หยางเจี่ยน เทพสามตา มหาศึกผนึกเขาบงกช (2022) 

New Gods Yang Jian  หยางเจี่ยน เทพสามตา มหาศึกผนึกเขาบงกช (2022)
สิบห้าร้อยปีหลังจากสงครามเทพเจ้า สวรรค์ก็เสื่อมถอยลง Yang Jian เทพเจ้าแห่ง Erlang หาเลี้ยงชีพด้วยการทำงานเป็นคนจับ วันหนึ่ง Yang Jian ได้รับคำสั่งให้ตามล่าชายหนุ่มซึ่งเป็นหลานชายของเขาเอง

 

 

 

 

 

New Gods Yang Jian  หยางเจี่ยน เทพสามตา มหาศึกผนึกเขาบงกช (2022)
Fifteen hundred years after the war of gods, the heaven declined. Yang Jian, the God of Erlang, made a living by working as a catcher. One day, Yang Jian was ordered to hunt down a young man, his own nephew.