My Super Ex-Girlfriend กิ๊กเก่าผม เธอเป็นยอดมนุษย์ (2006)

My Super Ex-Girlfriend กิ๊กเก่าผม เธอเป็นยอดมนุษย์ (2006)
เมื่อผู้ชายธรรมดาทิ้งซูเปอร์ฮีโร่เพื่อความต้องการของเธอ เธอก็ใช้พลังของเธอเพื่อทำให้ชีวิตของเขาตกนรกทั้งเป็น

 

 

 

 

 

My Super Ex-Girlfriend กิ๊กเก่าผม เธอเป็นยอดมนุษย์ (2006)
When a regular guy dumps a superhero for her neediness, she uses her powers to make his life a living hell.