ปล่อยใจสู่เสรี My Liberation Notes 2022

เรื่องย่อ : ปล่อยใจสู่เสรี My Liberation Notes 2022
เรื่องราวของสามพี่น้องที่เหนื่อยหน่ายกับการใช้ชีวิตจืดชืดในโลกของผู้ใหญ่ พยายามแสวงหาอิสรภาพและสิ่งเติมเต็มจากชีวิตที่ไม่มีอะไรน่าสนใจสักอย่าง

My Liberation Notes 2022
The story of three brothers who are weary of living a life of bland life in the world of adults. Strive to find freedom and fulfillment from a life that is nothing short of interesting.

나의 해방 노트 2022
어른의 세계에서 순박한 삶에 지친 세 형제의 이야기. 흥미진진한 삶에서 자유와 성취를 찾기 위해 노력하십시오.