วุ่นนัก รักแรก ซีซั่น 1 My First First Love 1 (2019)

วุ่นนัก รักแรก ซีซั่น 1  (2019)
เรื่องราวของนักศึกษาและความรักครั้งแรกของพวกเขาเมื่อพวกเขาพบเพื่อนใหม่

 

첫사랑은 처음이야 1 (2019)
새로운 친구를 만나며 첫사랑을 깨닫는 대학생들의 이야기.

 

My First First Love 1 (2019)
The story of college students and their realization of first love as they meet new friends.