ภารกิจลับ ภารกิจรัก MY DEAR GUARDIAN 2021

เรื่องย่อ : ภารกิจลับ ภารกิจรัก MY DEAR GUARDIAN 2021
เล่าถึงเรื่องราวโรแมนติกระหว่างพันตรีเหลียงมู่เจ๋อผู้มีอนาคตที่สุดของกองพลพิเศษแห่งเขตทหาร G กับเซี่ยชูแพทย์จากทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ในต่างแดน ด้วยภาระหน้าที่ทำให้ทั้งสองได้พบกัน รู้จักกัน รักกัน และร่วมกันเอาชนะผู้ก่อการร้ายลักพาตัว ทำลายแก๊งอาชญากรที่ขโมยความลับทางทหาร ท้ายที่สุดก็กวาดล้างกองกำลังอาชญากรสิ้น ปฏิบัติภารกิจทางทหารและปกป้องผู้เป็นที่รักไปด้วยในเวลาเดียวกัน

 

 

 

MY DEAR GUARDIAN 2021
It tells the romantic story between Major Liang Muze, the most promising of the G Military Area Special Brigade, and Xia Chu, a doctor from a foreign medical aid team. With the task of bringing them together, getting to know each other, loving each other and working together to defeat the kidnapping terrorists. Destroy the criminal gangs who steal military secrets. In the end it wiped out all the criminal forces. Perform military missions and protect your loved ones at the same time.

 

 

 

我亲爱的守护者 2021
讲述了G军区特旅中最有前途的梁木泽少校与援外医疗队医生夏楚之间的浪漫故事。任务是将他们聚集在一起,相互了解,彼此相爱,并共同努力击败绑架恐怖分子。消灭窃取军事机密的犯罪团伙。最终消灭了所有的犯罪势力。同时执行军事任务并保护您的亲人。